Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BROUWERIJ DE BIERTAFEL

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten van BROUWERIJ DE BIERTAFEL, Vorden, NL, hier verder te noemen: Brouwerij De Biertafel.

Artikel 2 Partijen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen partijen De Biertafel en Klant. Overeenkomsten kunnen betreffen de verkoop van bier en het afnemen van diensten zoals proeverijen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Een overeenkomst via de website komt tot stand door het bestellen en betalen van artikelen op deze website.

2. Na betaling van de bestelling is de overeenkomst voor de klant en De Biertafel bindend, behoudens de in Artikel 3, lid 3 van deze voorwaarden genoemde uitzondering(en).

3. De Biertafel behoudt zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken in uitzonderlijke gevallen zoals het ontbreken van voldoende voorraad. De Biertafel zal in voornoemde gevallen het bedrag van de bestelling terugstorten naar klant. Eventuele extra kosten bij de klant worden niet vergoed.  

4. Klant heeft, conform wettelijke regelingen, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na bestelling te annuleren, echter alleen bij diensten zoals proeverijen en niet-bederfelijke goederen zoals glazen. Voor het bier geldt dat, door de aard van het product dat bederfelijk van aard is en op een juiste manier behandeld dient te worden, dit niet retour kan worden gestuurd. Bestellingen die nog niet zijn verzonden kunnen wel worden geannuleerd. Indien Klant een bestelling wenst te annuleren kan dit door binnen de gestelde termijn contact op te nemen met De Biertafel.

Artikel 4 Levering

1. Levering van goederen die zijn besteld via de website vindt plaats zo snel mogelijk na bestelling.

2. Bestellingen worden verzonden met PostNL. Klant dient aanwezig te zijn op het door Klant opgegeven adres in de bestelling om de bestelling in ontvangst te nemen. Voor de registratie van het afleveren van de bestelling wordt uitgegaan van de registratie van PostNL.

3. Indien het niet mogelijk is om de bestelling binnen 7 dagen na bestelling te verzenden, neemt De Biertafel contact op met de Klant om dit aan te geven.

4. Klant vergewist zich er direct na ontvangst van de bestelling van dat de levering in goede orde bij Klant is aangekomen. Mocht er iets niet kloppen aan de bestelling, of in geval van breuk of schade, dient klant dit onverwijld, doch niet later dan 24 uur na ontvangst van de goederen, aan te geven bij De Biertafel. Als ijkpunt hiervoor geldt de registratie van aflevering van PostNL.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De Biertafel is niet aansprakelijk voor enige nadelen of schade, ondervonden door gebruik van, of omgang met producten van De Biertafel, eventueel door Klant geleden. Gebruik en gevolgen zijn geheel voor risico en rekening van de Klant.

2. Elke aansprakelijkheid van De Biertafel is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende bestelling.

Artikel 6 Geschillen

1. Op alle met De Biertafel gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Brouwerij De Biertafel
Vorden

Maart 2016