Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van de AVG (GDPR)

Brouwerij de Biertafel legt persoonsgegevens vast van klanten. Consumenten die via de website een bestelling doen, geven hiervoor hun gegevens door. Deze gegevens heeft Brouwerij De Biertafel nodig om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Bestellingen kunnen zijn: bestellen van bier, opgeven voor een workshop of het bestellen van een proeverij.

Onder de gegevens die worden vastgelegd zijn, afhankelijk van de bestelling, naam, email, adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden vastgelegd in de database die Brouwerij De Biertafel hiervoor gebruikt. Voor de website wordt gebruik gemaakt van WordPress en enkele plugins. Voor het afhandelen van de betaling met iDEAL maakt Brouwerij De Biertafel gebruik van de diensten van Mollie, een betalingsverwerker. Om de online betaling uit te voeren worden tijdens het afrekenen relevante gegevens gedeeld tussen Mollie en Brouwerij De Biertafel.

De website van Brouwerij De Biertafel is beveiligd met SSL. Gegevens die via formulieren op de website worden ingevuld en verstuurd zijn met SSL beveiligd / versleuteld.

De klantgegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar na de laatste bestelling. Klanten kunnen vragen welke gegevens zijn opgeslagen. Ook kunnen klanten altijd verzoeken om te worden verwijderd uit de database van Brouwerij De Biertafel.

Een verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens uit de bestanden van Brouwerij De Biertafel kan via het contactformulier op de website. Brouwerij De Biertafel zal deze gegevens binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek verwijderen.

Mocht u vragen hebben over deze onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen via de website, email of telefoon.
In geval van geschillen kan de consument zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.