Over nieuwe brouwerijen

Artikel in De Stentor van 6 oktober 2015

Artikel over de vele nieuwe kleine brouwerijen waaronder De Biertafel.